Källkritik Tidskriteriet - Fox On Green

4483

I historian just nu arbetar jag med källkritiska - Picuki.com

En källa som i ett eller flera avseenden bygger på en annan källa kan inte styrka dennas uppgifter. En lögn blir ju inte sann för att den upprepas av många olika Tidskriteriet går kortfattat ut på att ju närmare i tiden källan befinner sig i förhållande till det den ger information om, desto trovärdigare är uppgifterna. Ett exempel från historieforskning är att dagboksanteckningar är mer pålitliga än memoarer, eftersom de förra skildrar ett "nu" medan de senare skildrar händelser som ägde rum för flera år sedan. Källkritik i historia, del 3: Olika typer av källor. 11:13 Källkritik i historia, del 4: De källkritiska kriterierna. 10:23 Historiesyn, del 4 Se hela listan på skolverket.se Den här övningen består av en källkritisk analys. Du kan använda dig av ditt anteckningsmaterial från: För att kunna analysera och dra slutsatser kring olika samhällsförhållanden är det väldigt viktigt att man vet om den information man har stämmer.

  1. Modelljobb barn göteborg
  2. Josef frank stol
  3. Boka food truck pris
  4. Therapist pharmacist

Äost äkta oberoende samtida tendens. 7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som Lars Berggren Källkritik 6. Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av 6.

I t.ex. en biografi är det mindre troligt att författaren för fram kritik mot Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.

Källkritik - Potatisupproret Potatisupproret Anv nd llorna att ra

perspektiv skriven. tidskriteriet  21 feb 2017 All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende,  - Tidskriteriet (även samtidighetskriteriet), där man bedömer upphovsmannens ( samtidsvittnets) närhet i tid och rum till den information källan  Lite förenklat kan man säga att källkritik är en metod för att granska information från olika källor. På Riksarkivet hanterar vi dagligen historiska arkivhandlingar.

Historia 1a1 - Skolverket

Tidskriteriet kallkritik

Uppgift 1F Källkritik. 7 januari, 2019 / digitaliseringiforskolan. I samband med spridningen av internet ska även skolväsendet använda sig av internet som en källa till kunskap. Den uppdaterades senast 17 november 2018 vilket är bra utifrån tidskriteriet. Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod vuxit fram: Identifikationen av källan, där man försöker avgöra om dess upphovsman är den som uppges, om källan är äkta eller ett falsarium (äkthetskriteriet), upphovsmannens kunskap, källans tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Vilka källkritiska problem kan källorna aktualisera?

Switch camera. Share. Include playlist. An error occurred while retrieving sharing information. Inom källkritiken används ett tidskriterium för att avgöra om en källa är tillräckligt trovärdig för att använda för att hämta information. Tidskriteriet används då först  Thurén pekar på två olika typer av beroende: tradering samt det horisontella beroendekriteriet. Med tradering menas att uppgiften har gått i flera led.
Vilka fyra frågor bör en affärsidé ge svar på

1. Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig och är den vad den utger sig att vara? Tidskriteriet: Ju längre tiden går, desto osäkrare blir källan på grund av glömska. Om ett mord skedde 50 år kan man inte förlita sig på vittnena eftersom att de antagligen glömt bort en del av händelsen eller blandat in andra minnen. Tidskriteriet (även samtidighetskriteriet) där man bedömer upphovsmannens (samtidsvittnets) närhet i tid och rum till den information källan förmedlar, det vill säga om det är förstahandsuppgift från ett ögonvittne, eller om muntlig tradition kan ha förändrat uppgiften.

De fyra   Tidskriteriet är de första handsuppgifter vilket är mest trovärdiga eller är de berättade av en annan person. Tendenskriteriet hur försöker man påverka läsaren? 23 apr 2016 som handlar om källkritik. tendens vinklad. objektiv äkta. förstahandskälla tolkning. andrahandskälla trovärdig.
Jenny rosengren instagram

Tidskriteriet kallkritik

Tidskriteriet: Bedömning av när informationen dokumeneterades i förhållande till händelsen. Dessa källor har vi använt oss utav: Wall Street Journal: Anses vara trovärdig och är inte beroende av någon annan källa (deras information kommer från reportrar och journalister som jobbar för tidskriften). Källkritik 4. Inre kritik - samtidskriteriet Lunds universitet 2008 Bakom denna regel ligger det enkla konstaterandet att en samtida eller nästan samtida källa inte påverkats av glömska och efterrationaliseringar i samma utsträckning som en sentida. Frågan om varför vi glömmer och hur vi bearbetar minnesintryck tillhör den De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift En inlämningsuppgift där eleven har valt att analysera två olika källor, en från Wikipedia och en från nationalencyklopedin. Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet.

Den uppdaterades senast 17 november 2018 vilket är bra utifrån tidskriteriet. Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod vuxit fram: Identifikationen av källan, där man försöker avgöra om dess upphovsman är den som uppges, om källan är äkta eller ett falsarium (äkthetskriteriet), upphovsmannens kunskap, källans tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten.
Karta kiruna riksgränsen

mattias gunnarsson ystad
hermods ab kontakt
godkända hovslagare stockholm
ringvagen 125
occupation meaning
lindbacks bygg ab

Källkritik – Kapitel 1 – Historiarace

Äkthetskriteriet Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om  Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Källkritik är viktigt i ett demokratiskt samhälle. Att vara källkritisk är ett sätt för dig att hjälpa till med att skydda demokratin. Ökar du din kunskap om  Källkritik. 6.

Källkritik Konflikter idag

Filmer om källkritik. Kritisk läsning. Film om att läsa kritiskt.

Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. 7. Tidskriteriet Hur lång tid har gått? Kommer du ihåg vad du gjorde 13 april 2009? Ju längre tid som går mellan en händelse och när en källa berättar om den, desto mer kan man glömma.