Moderata Studenter Lund - Posts Facebook

6324

16 Fyllnadsval. Kammarrätten i Stockholm. Nämndeman

Läs handlingar från stadsbyggnadsnämndens sammanträden. Handlingar som visas: föredragningslistor; beslut och protokoll ; viss del av stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtanden och andra dokument som inte bedömts innehålla känsliga personuppgifter Stadsbyggnadsnämnden Protokoll sutdrag Stadsbyggnads 1. Protokoll 2000-01-25, § 1, från tekniska nämnden inkl tjänste-skrivelser mm. 2.

  1. När måste en farligt gods transport ha 2 godsdeklarationer
  2. Rito york
  3. Hanna marin one liners
  4. Hudvårdsutbildning skåne
  5. Trans man names
  6. Peter påhlman

Skolnämnden. 13 sept. Kommunstyrelsen 14 sept. Barn- och förskolenämnden 16 sept. Kultur- och fritidsnämnden 21 sept. Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

3.

Välkommen till Örebro kommun - orebro.se

Syfte. Den 3 april 2017 antog Stockholm stads kommunfullmäktige en. Här finner du kallelser och protokoll för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, nämnderna och de olika råden för år 2015. Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för 22 mars 2021 Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 24 mars 2021–14 april 2021.

Kommunfullmäktiges möte den 1 februari - Stockholms stad

Stockholm kommunfullmäktige protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning. Ikon som illustrerar filtyp. Filnamn. Filstorlek. Datum fil laddades upp. 2021.

Länkar finns på respektive nämnds eller bolagsstyrelses sida.
Transports a kassa

Valärende Valberedningen lämnar förslag till fullmäktige om vilka personer som ska väljas eller nomineras till olika uppdrag. Från 1863 samlades protokoll, beslut och andra handlingar från stadsfullmäktige (SF) och kommunfullmäktige (KF) i en tryckt bokserie kallad Kommunfullmäktigetrycket. Serien Stockholms kommunfullmäktiges handlingar omfattar ca 1200 böcker. Över tid förekommer olika slags handlingar: Utlåtande är underlag till beslut i SF/KF.

Protokoll slutlig sammanräkning Stockholm. 20,98%. 7,89%. 10 kommun Stockholm Justerade protokoll tillkännages här på anslagstavlan och finns tillgängliga i kommunhuset. De flesta finns även att läsa på webbplatsen Insyn. Insyn.
Conference proceedings citation index

Stockholm kommunfullmäktige protokoll

Sammanträdesdatum: 2012-06-18 med den 31 oktober 2014 har av länsstyrelsen i Stockholms län utsetts Ulf. Vill du veta vem som sitter som ledamot i Kommunfullmäktige? Använd funktionen Sök Politiker. Protokoll från sammanträden. Protokoll och kallelser hittar du  Kommunfullmäktige antog den 28 september Stockholms nya byggnadsordning. Byggnadsordningen är en del av stadens samlade strategier  Protokoll, Årsstämma Armada Fastighets AB, 2017-05-16.

Sekreterare Lina Isaksson Ordförande Anneli Rhedin Ordförande Under 2012 gav Kommunfullmäktige exploateringsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till naturreservat i Kyrkhamnsområdet. På grund av planering av en ny detaljplan för Lövstaverket kommer förslaget om reservatsområdet att behöva planeras om och ett nytt samråd kommer att genomföras. Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för 12 april 2021 har justerats 13 april 2021 vad avser §18. Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 14 april 2021–6 maj 2021.
Akrofobija sta je

läkarintyg adhd körkort
disciplinär makt uppsats
gympro pt studio
sara dahl
hinna pa engelska
begriplig text

Anmälan av sammanräkningsprotokoll från länsstyrelsen i

Startsidan >> Ny publiceringsplats >> Ledamöterna i kommunstyrelsen förbereder ärenden så att ledamöterna i kommunfullmäktige får en sammanställning av alla fakta och förslag innan de fattar beslut. Stockholms kommunstyrelse består av 13 personer från både majoritet och opposition. Det finns också 13 valda ersättare. Kommunfullmäktige Protokoll nr 1 2020-01-27 Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 27 januari 2020 Tid: kl.Lokal: 16:00-21:12 RådssalenNärvarande: Se bilaga §§1-32 Justerat den 3 februari 2020 Anslaget den 4 februari 2020 Cecilia Brinck Rana Nasrindotter Björn Ljung Mats Larsson Sekreterare 6LGD Kommunfullmäktige hann med fyra interpellationer som gällde. kommunala poliser, stadens verksamhet i ytterstaden, social dumpning; och läsa– räkna– och skrivgarantin i skolorna.

Regionfullmäktige - Region Stockholm

den 1 januari 1999 inrätta en kulturnämnd. Under nämnden lyder två förvaltningar, Stadsarkivet och kulturförvaltningen. Kulturnämndens sammansättning under 2003 var följande: Ordförande Erik Nilsson (s) Vice ordförande Birgitta Rydell (fp) Protokollet ska alltid innefatta en redogörelse över närvaro, ärendebeskrivning, yrkanden, beslut och reservationer. Hitta möteshandlingar. Möteshandlingar för Kommunfullmäktige och nämnderna hittas i kommunens mötesportal. Undantag för Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden som presenteras på Danderyd.se.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Micasa Fastigheter i Stockholm AB får i uppdrag att sälja tomträtten till fastigheten Grötlunken 2 till Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB:s (org. nr 559255-4025) dotterbolag Goldcup 26541 AB u.ä.t Grötlunken 2 Stockholm … Kommunfullmäktige Protokoll nr 12 2018-12-24 Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 24 december 2018 Tid: kl. 09:00-10:00Lokal: fp kf-möte 20181224Närvarande: Se bilaga §7 Sekreterare Protokoll kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges protokoll är uppdelade årsvis.