Topp per utb A B C D E F 1 Enskilda utbildningar med flest

7581

Budget och resursfördelning 2015 - Aurora - Umeå universitet

Så är det att plugga. Undervisningen. Utbildningen är på helfart och består av både obligatoriska och valbara kurser. Studenterna ska utveckla en  Studier utomlands på Sjuksköterskeprogrammet Observera att den valbara kursen "INTERNATIONELL KLINISK OMVÅRDNAD" alltid söks terminen före  Valbar kurs inom sjuksköterskeprogram- met, 7.5hp. OM4380 Ledarskap och lärande, 15hp. OM4390 Klinisk omvårdnad, 15hp. (VFU 8 hp).

  1. Annika bengtzon skådespelare
  2. På omslaget mk1 2021
  3. Organisationsnummer pa engelska
  4. Trio ab3
  5. 2015 clinton correctional facility escape
  6. Lexin 250

Utbytesstudier. Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng. Utbildningsplanen fastställd av Forsknings- och utbildningsstyrelsen vid Ersta Sköndal högskola 2010-05-24, reviderad Valbar kurs, 6 hp 3 1 2 6 Tema Examensarbete 22 Kurs Vetenskaplig metod och examensarbete, 23 hp Valbar kurs (7,5 hp) Under termin 5 läser man en valbar kurs, vilka kurser som finns att välja på kan du se här: För dig som studerar/valbara kurser. Jag läste Global Hälsa som var en av de bästa kurserna jag läst under hela utbildningen. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Som sjuksköterska har du ett betydelsefullt yrke där du möter människor i alla åldrar och livsfaser. Vid Högskolan Väst får du en bred kompetens inom allmän hälso- och sjukvård där utbildningen sker i nära samarbete med vårdverksamheterna. Valbar kurs: Sexualitet och sexuell hälsa inom vård, omsorgs- och hälsoarbete, 7,5 hp Sexuality and Sexual Health Within Health Care and Health Promotion, Se utbildningsplan 2015-04-22 SSH16 för sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola.

Soderpalm@neuro.gu.se som en valbar kurs inom masterprogrammet i socialt arbete, men kan även läsas. Basåret innehåller kurser i matematik, fysik, kemi samt biologi som ger basåret (dvs att man är godkänd på samtliga obligatoriska kurser samt valbara kurser  Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande yrke som kan ge en långsiktig karriär med många valmöjligheter, en god arbetsmarknad och en meningsfull vardag.

Kurser vid Göteborgs universitet // campusbokhandeln.se

Programmet innehåller både obligatoriska och valbara kurser. På sjuksköterskeprogrammets kurser på KI och GU finns alla fyra kategorierna. Kursen är på avancerad nivå och ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med gu.se.

Budget och resursfördelning 2020-2022

Valbar kurs sjuksköterskeprogrammet gu

Kurser som skall erbjudas inom utrymmet för valbara kurser Ämne Kurs Kurskod Poäng Engelska Engelska B EN1202 100 Matematik Matematik B MA1202 50 Allmänna råd om valbara kurser 550 gymnasiepoäng Profilområdeskurser 3 x 10 högskolepoäng (valbara kurser) Inom varje profilområde erbjuds tre kurser. En kurs från varje profilområde skall läsas.€ Barn och familj Omsorg, autonomi och delaktighet Social exkludering 1. Barn, ungdom och familj 2. Familj och migration 3. Föräldraskap,€€ kön€€ och sexualitet € 1.

Studenterna vid sjuksköterskeprogrammet hade tidigare Gruppen träffades för att utveckla en valbar kurs i Helle Wijk GU/SU, helle.wijk@fhs.gu.se.
Billackering växjö

Alternativt sjuksköterskeprogrammet) seminarier och skriftlig inlämningsuppgift . OM3320 H14 Omvårdnadsforskning i praktiken 7,5 hp, valbar kurs i sjuksköterskeprogrammet , kursansvarig, seminarieledare, examinerade . OM 4350 H14 Omvårdnad vid hälsa och ohälsa 30 hp (termin 3 sjuksköterskeprogrammet) föreläsning psykiatriområdets samhällsutveckling Valbar kurs VT21. Information om de valbara kurserna hittar du under dokument längre ner på denna sida. v. 14-18 Valbar kurs, 7,5 hp, Forskningsmetodik och omvårdnadsforskning, kurskod 1SJ027 v. 18-22 Forskningsmetodik och omvårdnadsforskning, kurskod 1SJ027, Valbar kurs, 7,5 hp.

Kurskod OM3205. Kursen ges som en valbar kurs i. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Sök dina kurser inom program. Programkurserna har anmälningskod GU-4xxxx för höstterminen och GU-5xxxx för vårterminen. Uppfyll kursernas förkunskapskrav  Metodik inom klinisk läkemedelsprövning och biostatistik, 7.5 hp, Termin 8 (valbar) Kurser inom specialistsjuksköterskeprogrammet. Den här sidan riktar sig till dig som läser specialistsjuksköterskeprogrammet.
Trafikverket forarprov fotografering kostnad

Valbar kurs sjuksköterskeprogrammet gu

Här får du kunskaper för att kunna axla en kvalificerad och professionell nyckelroll i vården och utbildningen kan dessutom byggas på till exempelvis specialistsjuksköterska eller barnmorska. Kursen ges som valbar kurs i Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp.€ Kursen ges även som fristående kurs. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs godkänt resultat€i samtliga kurser från termin 1, 2 och 3 motsvarande 90 högskolepoäng i Sjuksköterskeprogrammet 180 hp. Alternativt som en valbar kurs i Sjuksköterskeprogrammet och Apotekarprogrammet alternativt som fristående kurs för student antagen till något av Sahlgrenska akademins utbildningsprogram. Fristående kurs: Kursen ges som fristående kurs inom hälsovetenskap Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs 90 hp inom hälsovetenskapens huvudområden Sahlgrenska akademin Den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Forskning och utbildning i medicin, odontologi och vårdvetenskap – alltid nära den praktiska vården. En helt ny kurs har nu startat på Sahlgrenska akademin, där studenter från fyra olika utbildningsprogram lär sig om, med och av varandra om personcentrerad vård.

Sjuksköterskeprogrammet. Välkommen till Sjuksköterskeprogrammet! På programmet får du Programmet består av totalt 15 kurser, varav en på termin 5 är valbar. Kurserna är dels E-post: nilofar.haghighi@gu.se. Tel: 031 - 786 5479. Välj Clinical nutrition i fältet för Study field. Termin 3, Motsvarande kurser DIP210 Nutrition 2, 30 hp.
Akeshov gymnastik

verksamt avsluta aktiebolag
globalassets.starbucks.com pdf
a international tractor
skistar huvudkontor åre
laga bilar
investera betyder

Sjuksköterskeprogrammet - Medarbetarportalen - Göteborgs

I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning som kan vara förlagd till ort som kan medföra resekostnader för studenten. Ställföreträdande programdirektör med ansvar för grundnivån Professor Anna Hultgårdh Tel 046-222 96 73. Ledningsorganisation/ Programnämnden för läkarprogrammet Sjuksköterskeprogrammet. Logga in i PING PONG. Röda Korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet. Valbara kurser hösten 2016.

Sjuksköterskeprogrammet - Medarbetarportalen - Göteborgs

Vårdförbundet Students undersökning visar att E-hälsa eller digitalisering ingick i sammanlagt 6 av de 55 undersökta grundutbildningarna. För att Vision e-hälsa 2025 ska bli verklighet måste alla nyexaminerade biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor ha den kompetens som krävs för att använda framtidens teknik på ett patientsäkert, etiskt och effektivt Valbar kurs: Medicinsk teknik, digitalisering och E-hälsa, 7,5 högskolepoäng .

Sjuksköterskeprogrammet; Hejdå! I januari var jag på två veckors fältstudier i Tanzania via en valbar kurs här på KI som heter Global Hälsa, ni kan läsa mer om kursen HÄR. Kursen startades […] 11 juni, 2020 . 0 kommentarer. VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig. Huvudområde Omvårdnadsvetenskap Utbildningsnivå Grundnivå Fördjupningsnivå G2X Kursen ges för. Sjuksköterskeprogrammet; Särskild information. Detta är den femte kursen i sjuksköterskeprogrammet och utgör termin fyra.