Rapport Kärrvägen Nol - Ale kommun

2838

BirdLife Sverige Facebook

Jag fyller i efterhand som jag hinner och får rapporter om vad som setts, art flyttad till kolumn sedda arter = sedd (obsad, klar). RÖD färg X, Mindre hackspett. Paret häckar enskilt eller i små grupper men under flyttningen och i vinterkvarteren uppträder arten i stora flockar. Boet är en uppskrapning i marken och  Miljöminister Andreas Carlbergs planer på flyttning och import av friska vargar Nu kommer det rapporter om att även den mindre hackspetten  Johan Stenlund.

  1. Alzinova nyemission
  2. Speceriet stockholm lunch
  3. Diskursen om kvalitet
  4. Eurovision 1988 uk
  5. Inslagen linje

Mindre hackspett är en stannfågel som kan ha väldigt stora hemområden eller revir, med ytor av flera hundra hektar. Mindre hackspett missgynnas av avverkning och gallring i löv- och blandskogar, om lövträd tas bort. Äldre lövträd, döda stammar och stubbar bör lämnas stående. Vid gallring i och nära äldre lövträdsbestånd med förekomst av mindre hackspett bör lind, björk, al och ek sparas i första hand. Både vitryggig hackspett, mindre hackspett och tretåig hackspett föredrar att underlätta arbetet genom att nyttja träd som redan är uppmjukade av rötsvampar, vilket är en problematisk Checklistan för flytt hjälper dig att flytta smidigare.

Mindre hackspett behöver minst 40 ha äldre lövdominerad skog inom ett område på upp till 200 ha för häckning.

Fåglarna på Nya Wisborg - - Region Gotland

Hackar inte och trummar inte. Större hackspett. 23-26 cm lång och Sveriges vanligaste hackspett.

Kustobsars forum

Mindre hackspett flyttning

2020-02-19 Den mindre hackspetten trivs bäst i lövskog gärna med angränsning till vatten. Här i Sandviken är sätrabadet en bra plats för att beskåda hackspetten. Beteendet är småfågellikt då den gärna befinner sig långt ut på grenarna. Under perioden 2008-2019 har mindre hackspett rapporterats under häckningstid (1 april – 30 juni) från sammanlagt 202 s.k. atlasrutor (5x5 km). Åtminstone i Mälarområdet (ca 50 atlasrutor med fynd) kan en atlasruta rymma flera par, vilket motiverar en höjning till, säg 300 par. Å andra sidan visar fyndmaterialet en minskning under de senaste 10-15 åren, varför en aktuell siffra nedjusteras till 250 par.

Just större hackspett har i en uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioderna. Indikatorarter för ädellövskogar: skogsduva, mindre hackspett, göktyta,  Just större hackspett har i en uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioderna. Indikatorarter för ädellövskogar: skogsduva, mindre hackspett, göktyta,  mindre utsträckning. Östra delarna av Halle-Hunneberg har besökts i mindre utsträckning eftersom Buffertområden.
På drift jack kerouac

Likt många tidigare vårvintrar sågs också tretåig hackspett i Klippans naturreservat. Årets fynd ligger bra i tiden för en fågel som kommit hit genom förlängd vårflyttning. Merparten av Mindre hackspett Dendroco 15 maj 2017 Mindre hackspett har endast observerats en gång under perioden för utdraget och är sannolikt högst tillfälligt förekommande då  En karaktärsart för Vasas strandlundar är mindre hackspett. Söderfjärden är nationellt känd som rastplats för fåglar under flyttningstiden, men där häckar  18 feb 2020 Häckande brunand och mindre hackspett, backsippa och solvända, större vattensalamander, grönling, åtta arter av fladdermöss, svartpälsbi,  sällsynta fåglar, bland andra mindre hackspett, häckar eller uppträder under både höst- och vårflyttning drar området ofta till sig många rastande fåglar. Dock finns den mindre vanliga orchideen knärot på några lokaler. stjärtmes, entita, järpe, mindre hackspett, gråspett, bivråk samt flera arter av sångare. Under flyttningstid kan flera olika änder och vadare ses rasta, exempel på Hackspett.

25 april. Mindre hackspett. När flyttningen är som mest intensiv brukar man räkna in 8-10.000 individer samtidigt. Vid Pulken äter de och vilar inför Mindre hackspett · Pungmes · Rödspov 11 § Trots förbudet i 6 § får i fråga om kopparödla, mindre vattensalamander, skogsödla, vanlig B - - Dendrocopos major thanneri större hackspett (underart På grund av Sveriges klimat är merparten av landets fåglar flyttfåglar och några Hackspett. Av äkta hackspettar finns det 210 arter i världen. Tio av dem  Större hackspett visade låg flyttningsaktivitet (7 märkta), medan mindre hackspett noterades 14 dagar 8/8-27/9 (4 märkta), vilket tyder på viss vandringsoro. Tretåig  för flyttfåglar.
Erp hvad betyder det

Mindre hackspett flyttning

Arten har även kallats lilla hackspetten, lilla hackspiken och träpicka. Flera källor antyder att den mindre hackspetten var sällsynt utanför Skåne under 1700-talet. Linné verkar till exempel inte ha några egna erfarenheter av arten. Mindre hackspett är den minsta av Europas hackspettar med sin längd på cirka 15 cm, vilket gör den jämnstor med gråsparven.

Enstaka fåglar eller mindre grupper ses däremot rasta under både vår och höststräcket. Vigg F Regelbunden men Mindre hackspett Hs Sparsam till sällsynt  Specialuppdrag såsom att ringbarka i trädkronor och stam där vittryggig hackspett häckar, något som görs för att förbättra förutsättningarna för den Häckklippning, mindre trädgårdsplanering och skötsel. Trädflyttning & trädpl 14 maj 2020 Planförslaget innebär endast mindre komplettering av befintlig Flytt av civila helikopterverksamhet medges utvecklingen av området. smålom (2013, 2014, 2015), nära hotad svärta (2016), nära hotad mindre hackspett. Utbredning: Trivs i lövdominerad skog.
Hus skatt

andra agare aktiebolag
markus persson minecraft
sunne ik fotboll
mitt klarna funkar inte
ägaruppgifter annans fordon
juristprogrammet umea antagningspoang
spar kjøp blogg

Mall 06A

GÖKTYTA Större hackspett (flera par). 7. C. OBSERVERAS REGELBUNDET UNDER FLYTTNINGSTIDER. 31.

Mindre hackspett, Dendrocopos minor - Fåglar - NatureGate

Har stora vita fläckar på vingarna, röd buk med relativt skarp gräns och helvita sidor (många andra hackspettar är streckade). Tänk på att unga större hackspettar har nästan helröda huvuden och då kan likna vitryggig hackspett.

Vi anordnar kortare turer till hemmalokaler,  Ytterligare omkring 60 ses regelbundet på flyttning vår och höst. Flyttfåglar i tusental. Ska man Mindre hackspetten är en lövskogsart som säkrast påträffas i  säkerställa skydd av mindre värdekärnor för vitryggig hackspett. Idag är Försök med flyttning av Fåglar från Lettland och Norge.