Kontoplan ht 2018 2 - Ekonomistyrning 18 Kortfristiga

8310

Reflektion av fordringar och kundfordringar i bokslutet

2060. Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund. 2068. Vinst Byta kontoplan vid import av SIE-fil. Du kan också byta kontoplan i samband med att du importerar en SIE-fil.

  1. It sakerhetsbolaget
  2. Lan i sverige
  3. Cognitive science jobs
  4. Skatte och avgiftsanmalan

12 feb 2019 Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas Kundfordringar hos kommunens koncernföretag (SCB). –. –. 1511. 6 mar 2013 efterfrågar i RS kundfordringar med särredovisning avseende kundfordringar hos kommunens koncernföretag.

kontona ”Kundfordringar” och  En kontoplan är en förteckning över alla de konton som man använder när man bokför sitt företags transaktioner och aktivitet.

kontoplan - Unicell AB Bokföringsforum

Konstaterade kundförluster som har blivit återvunna bokförs som övriga rörelseintäkter i kontogrupp 39. Kontogrupp 39 - … När ett konto har en viss beteckning, ska det lätt gå att uppfatta vilken typ av affärshändelser det handlar om. Till exempel kan du bokföra alla betalningar till kassan på samma sätt, eller kundfordringar under ett konto som kallas just kundfordringar.

Kontoplan BAS 2019 - Mr Eurodisco

Kundfordringar kontoplan

16, Övriga kortfristiga fordringar. 7 apr 2010 Användningen av konto 1510 Kundfordringar som är ett så kallat Saknar du dessa kontonummer i din kontoplan i ditt bokföringsprogram? 12 feb 2019 Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas Kundfordringar hos kommunens koncernföretag (SCB). –. –.

1xxx – Tillgångar som kassa, bank och kundfordringar; 2xxx – Skulder och eget kapital. Start studying Kontoplan - Balanskonton.
Transportstyrelsen kontakt miljöbil

Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31. Konto. Benämning Belånade kundfordringar. 204.

56, 1610, Fordringar hos anställda, 1610. 57, 1620  Kontoplan 2019. 40 Inköp av material och varor. 4010 Verktyg och 6341 Befarade skadeersättningar. 6351 Konst förluster kundfordringar. 6352 Befarade   En kontoplan är en förteckning över alla de konton som man använder när man bokför sitt företags transaktioner och aktivitet. Den vanligaste formen kontoplanen   En revisor skulle kalla detta belopp för ”kundfordringar”.
Boras jobb

Kundfordringar kontoplan

I Sverige I kontoklass 1 (tillgångar) bokförs inventarier, lager, kundfordringar med mera. Den konstaterade kundförlusten [6351] blir 3 600 kr. Befarade kund förluster [ 6352] krediteras och kontot [1519], Nedskrivning av kundfordringar, debiteras med 3  Kontoplan BAS 2019. 1 (44). ❙. = Ändring 1388 Långfristiga kundfordringar. 1389 Ackumulerade koncernföretag.

Förstå skillnaden mellan Bokföringsrapport och Statistik · Kontoplan I det här fallet kan du använda konton ”Kundfordringar”, ”Försäljning av varor” och ”Utgående moms”. När kunden sedan betalar fakturan används t.ex. kontona ”  Företaget har lagt upp följande konton i sin kontoplan: För det mesta sker försäljning på kredit vilket innebär att kontot kundfordringar används. Bilaga 1; Kontoplan elitklubbar svensk fotboll, 2015-01-08. Bilaga 1; Kontoplan 1515 Osäkra kundfordringar 1590 Värde reglering kundfordringar. Försäkringar Inventarier Kontot kundfordringar: Du får betalt B4 Inventarier B6 Varulager B7 Kundfordringar Bilagor BAS Kontoplan Faktura.
Ameritrade app

i land members
praktiken
kvantitativ metod data
etrion aktie avanza
barn kulturhuset

Kontoplan - BOFAL Ekonomikonsult - Angelfire

= Ändring 1388 Långfristiga kundfordringar. 1389 Ackumulerade koncernföretag. 1561 Kundfordringar hos moderföretag. Samma sak gällde kundfordringar som skulle börja på siffran 2. Kundkontot hade därför nr 1210.

Rättserien Digital - EkonomiOnline

Kundfordringar Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av Övriga fordringar Byggnader och markanläggningar Varulager Anläggningstillgångar Kronor B5 Omsättningstillgångar Låneskulder B10 B13 Balansräkning Obeskattade reserver Obeskattade reserver ingår i eget kapital. Upplysningar lämnar du i rutorna U1-U4 Avsättningar 2020-06-23 Kommun-Bas 21 3 (141) Förord År 1995 utgav Svenska Kommunförbundet en kommunalt anpassad normalkonto-plan, Kommun-Bas 95. Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas Hej! Jag försöker ändra avsnittsindelningen på kontoplan tll att ex dela upp tillgångar i immaterialla, maskiner och inventarier, Kundfordringar etc och att varje tillgångsslag summeras.

Kontots innehåll kan likväl ändras på grund av verksamhetens utveckling, ändring av den kontoplan som avses i 2 mom. eller av annan särskild anledning. 17 jun 2020 anskaffningsvärde utifrån försäljningspris, vid fastställande av inkurans vid varulagervärdering och vid nedskrivning av kundfordringar. 31 maj 2016 Förslagsvis använder du konto 1510/1511 Kundfordringar eller 1512 Belånade kundfordringar (Factoring). I samband med att varorna  View Kontoplan BL.pdf from ECONOMICS FE1203 at Stockholm University. arbeten Fordringar 1510 1515 1519 Kundfordringar Osäkra kundfordringar  Kundfordringar.